Kredit şərtləri

 • Kredit xətti  4 (dörd) il  müddətinə (bundan sonra “Kredit xətti müddəti” adlanacaq) açılır;

 • Kredit məbləği “Kredit xətti müddəti” daxilində  tranşlarla, hər bir kredit tranşının məbləği 500 AZN (beş yüz manat) manatdan çox olmamaqla “Kreditor”un mülahizəsi və qiymətləndirilməsi, o cümlədən məsuliyyətli kreditləşmə prinsipləri nəzərə alınmaqla müəyyən olunan müddət ərzində verilir;

 • İlk kredit tranşı bu müqavilə əsasında, növbəti kredit tranşları isə “Borcalan”ın yalnız özü tərəfindən istifadə etməsi üçün icazəsi verilən “www.tezkredit.az” internet ünvanı vasitəsi ilə şəxsi elektron kabinetinə daxil olmaqla müraciəti əsasında verilir;

 • “Borcalan”ın elektron müraciəti əsasında növbəti kredit tranlaş(lar)ı verilərkən elektron qaydada tərtib olunmuş sazişlər bu müqavilənin tərkib hissəsi hesab olunur və elektron şəxsi kabinetində yerləşdirilməklə ilkin qeydiyyat zamanı müştəri tərəfindən təqdim olunmuş müştərinin e-poçt ünvanına elektron qaydada göndərilir.

 • Kredit tranşı müəyyən olunmuş kredit limiti həddini aşmamaq şərti ilə tam və ya hissə-hissə götürülə bilər. “Kreditor”, məbləğindən asılı olmayaraq kredit limiti daxilində kredit tranşının verilməsi şərtlərini müəyyən edir. Bu müqavilə imzalandıqdan sonra “Kreditor”, kredit tranşını verməkdən imtina edilməsi haqqında qərar qəbul etməkdə tam sərbəstdir;

 • Bu Müqavilə üzrə kredit xəttindən yalnız kredit xətti müddətində istifadə etmək olar;

 • Elektron müraciət üzrə kredit tranşının müddətinin axımı kredit məbləğinin “Borcalan”ın cari hesabına köçürüldüyü təqvim tarixindən (bundan sonra “Kredit tranşının verilmə tarixi” adlanacaq) başlanır və müddətin sonuncu günü, əgər bu tarix qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, növbəti iş günü kimi müəyyən olunur;

 • Kreditin tranşının məbləği “Borcalan” tərəfindən təqdim edilmiş bank hesabına köçürülür. “Borcalan” tərəfindən təqdim edilmiş bank hesab məlumatlarında hər-hansı yanlışlıq olduğu təqdirdə, bu səbədən baş verə biləcək istənilən zərərə görə “Borcalan” məsuliyyət daşıyır. Kredit məbləğinin “Borcalan”a verilməsinin alternativ yolları “Kreditor”la “Borcalan” arasında əvvəlcədən qarşılıqlı razılaşma əsasında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydalara uyğun olaraq tətbiq oluna bilər;

 • Bu müqaviləyə əsasən borcalanın götürdüyü kredit tranş(lar)ına həmin məbləğ qaytarılana qədər günlər  üzrə faizlərin hesablanması və digər şərtlər (illik faiz dərəcəsi, faktiki illik faiz dərəcəsi və s.) müqaviləyə əlavə edilən kredit tranş(lar)ı sazişilə müəyyən edilir. Kredit tranş(lar)ı sazişi” bu müqavilənin tərkib hissəsi hesab olunur;

 • Bu müqavilə üzrə geri ödənişlər kredit tranşı sazişində qeyd olunmuş və ya “www.tezkredit.az"  internet ünvanında əks edilən kreditorun bank hesab(lar)ına köçürmə yolu ilə və ya nağd şəkildə mədaxil edilməklə, həmçinin “www.tezkredit.az” internet ünvanında qeyd olunmuş digər ödəmə üsulları (onlayn, ödəniş terminalı) ilə həyata keçirilir;

 • Kredit hansı valyuta növündə verilmişdirsə, ödənişlər (əsas borc, faiz borcu, cərimə və s) həmin valyutada və ya ödəniş gününə Mərkəzi Bankın təyin etdiyi daxili məzənnə ilə milli valyutada ödənilməlidir;

 • Kredit xətti müddəti daxilində müştəriyə hər növbəti tranş əvvəlki tranş üzrə öhdəliklər tam ödənildikdən sonra verilir.

 • Kredit məhsulu üzrə faiz və FİFD

 • Bu kredit məhsulu üzrə kredit müddəti başa çatdıqdan sonra faizlərin hesablanması dayandırılır və sonrakı dövr ərizndə hesablamanın davam etdirilməsi nəzərdə tutulmur.

Əlaqə telefonu:

(012) 504 2222

E-poçt:

tezkredit@kredaqro.az

Kredit ərizəsi:

Gündə 24 saat, həftədə 7 gün

Kreditin təsdiqlənməsi:

Bazar ertəsi - Cümə: 09:00 - 18:00, Şənbə: 10:00-14:00
Bazar: qeyri-iş günü

©2019 KredAqro BOKT. Bütün hüquqları qorunur.